Ochrana údajů

Od 25. května 2018 platí v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů EU nové předpisy týkající se právních aspektů ochrany osobních údajů. Jeden z nejdůležitějších aspektů je transparentnost zpracování osobních údajů. Prostřednictvím níže uvedených pokynů Vás chceme informovat o zpracování Vašich osobních údajů firmou Schwer Fittings GmbH a o právech, která Vám dle předpisů pro ochranu osobních údajů náleží.

Kdo je zodpovědný za zpracování dat?

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Telefon: +49 (0)7424 / 9825-0
Fax: +49 (0)7424 / 9825-7950
Email: info@schwer.com

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herr Dirk Hellmich, erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@schwer.com

Účel a právní základy zpracování osobních údajů

Společnost Schwer Fittings GmbH zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR), se Spolkovým zákonem na ochranu osobních údajů (BDSG), jakož i všemi dalšími, relevantními právními předpisy, tzn. pouze

- ke splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 b GDPR)

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení patření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

- v rámci zvážení zájmu (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

Pokud je to nutné, zpracováváme Vaše údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy za účelem zachování oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob. Příklady:

• reklama, pokud jste nevyjádřili svůj nesouhlas s využitím Vašich osobních údajů
• uplatnění zákonných nároků a obrana při právních sporech
• rozpoznání a odstranění zneužití, zabránění a odhalení trestných činů
• zajištění IT bezpečnosti a provozu IT ve společnosti Schwer Fitting GmbH

- na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů za určitým účelem (např. použití e-mailové adresy pro zasílání novinek), je zákonnost tohoto zpracování dána Vaším uděleným souhlasem. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Toto platí i pro odvolání souhlasných prohlášení, která byla vůči naší společnosti udělena před platností GDPR, tedy před 25.05.2018. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost údajů zpracovávaných až do odvolání souhlasu.

- na základě zákonných předpisů (čl. 6 odst.1 c GDPR)

např. za účelem uchovávání dokumentů pro obchodní a daňově-právní účely

Osobní údaje, které jste nám poskytli např. při žádosti o místo, dotazu na kontakty nebo e-mailem (např. Jméno, adresa nebo Vaše e-mailová adres), budou zpracovávány pouze za účelem korespondence s Vámi a dalšímu účelu, za kterým jste nám své osobní údaje poskytli.

Pokud se prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře přihlásíte k odběru novinek, budeme Vámi zadané údaje používat pouze k tomuto účelu, nebo abychom Vás informovali o okolnostech relevantních pro tuto službu nebo registraci.

Přijímání novinek vyžaduje validní (platnou) e-mailovou adresu. Kromě toho ukládáme i IP adresy, z nichž jste se k odběru novinek přihlásili, a též datum objednání newsletteru. Tyto údaje nám slouží jako doklad v případě zneužití, pokud je k odběru novinek přihlášena cizí e-mailová adresa. Abychom navíc zajistili, že do našeho rozdělovníku nebude třetími osobami zneužita a zaregistrována cizí e-mailová adresa, používáme v souladu se zákonem i tzv. „Double-Opt-In“ proces. V rámci tohoto procesu se protokoluje objednání newsletteru, zaslání potvrzovacího e-mailu a obdržení potvrzení o přihlášení.

Máte možnost, kdykoliv odvolat svůj souhlas s ukládáním údajů, Vaší e-mailové adresy a jejich použití k zasílání newsletteru. Pro odvolání souhlasu od nás máte v každém newsletteru a na webových stránkách k dispozici příslušný odkaz. Kromě toho máte možnost sdělit nám své přání odvolat souhlas i prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto dokumentu.

Kategorie příjemců osobních údajů

V rámci firmy Schwer Fittings GmbH mají k osobním údajům přístup oddělení, jež je potřebují pro plnění svých úkolů.

Vaše osobní údaje předáváme pouze spedici pověřené realizací zasláním zboží, pokud je to k dodání zboží nutné. Za účelem realizace plateb poskytujeme Vaše platební údaje bankovní společnosti pověřené provedením platby.

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, pokud tomu ovšem nejsme povinni ze zákona nebo pokud jste nám předem neudělili Váš souhlas.

Doba ukládání dat

Vaše osobní údaje principiálně mažeme, jakmile již nejsou potřebná pro výše uvedené účely, pokud nás k delšímu ukládání nezavazují zákonné povinnosti k dokládání a archivaci dat (obchodní a daňové zákony, nařízení o odvodech a poplatcích). Archivační lhůty v takových případech činí až 10 let. Kromě toho uchováváme Vaše osobní údaje pouze v jednotlivých případech, pokud jsou uplatněny nároky vůči naší společnosti (zákonná promlčecí lhůta činí až 30 let).

Předávání dat do zahraničí

Vaše osobní údaje principiálně zpracováváme v rámci naší mezinárodní skupiny firem.

Internet

Veškerý obsah internetových stránek, včetně obrázků, textů a údajů jsou vlastnictvím společnosti Schwer Fittings GmbH. Kopírování a dotisk, a to i jen částí, je možný pouze se svolením firmy Schwer Fittings GmbH.

Přihlášení

Prostřednictvím přihlášení uživatel potvrzuje, že je oprávněn pouze k použití přihlašovacích údajů společnosti Schwer Fittings. Upozorňujeme na to, že neoprávněné užití přihlašovacích údajů může mít trestněprávní důsledky. Poskytování přihlašovacích údajů třetím osobám je výslovně zakázáno. Sem patří i poskytování údajů kolegům v rámci firmy. Oprávnění k použití přihlášení je vázáno na Vaši existující pracovní smlouvu. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru, prosíme o informaci, abychom mohli dané přihlášení zablokovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv zablokovat přihlášení bez udání důvodu.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Bei der Nutzung unserer Webseite oder des eShops, auch wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben, verarbeiten und speichern wir die folgenden Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

 • IP-Adresse
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • übertragene Datenmenge
 • Betriebssystem
 • Sprache und Version des Browsers

Informatorische Nutzung der Webseite

Bei informatorischer Nutzung verwenden wir diese Daten ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen, unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und noch attraktiver gestalten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist eine Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mit den Verarbeitungen verfolgen wir die berechtigten Interessen, Ihnen die aufgerufenen Inhalte bereitzustellen, und die Sicherheit der eingesetzten IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Nutzung des eShops

Für die Führung eines Kundenkontos und zur Abwicklung von Bestellungen sind weitere personenbezogene Daten erforderlich. Die erforderlichen Daten sind im Login-Antrag mit einem „*“ gekennzeichnet. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie den Vertrag nicht mit uns abschließen. Wenn Sie unseren eShop nutzen, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Nutzung des Kontakt-, Katalog- und Schulungsformulars, Online-Beratung/Terminkalender, Anfragen oder Bewerbungen

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten, wenn Sie eines der bereitgestellten Formulare nutzen. Zu diesen Kontaktdaten gehören unter anderem ihr Name, E-Mail-Adresse und Anliegen. Bei der Nutzung der Formulare verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Sofern Ihre Anfrage weder das Ziel verfolgt, einen Vertrag zu erfüllen, noch vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen, so ist die Rechtsgrundlage eine Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Mit der Verarbeitung verfolgen wir das berechtigte Interesse, eine einfache Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen.

Kontaktaufnahme per E-Mail

Eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse ist möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Cookies

Tato internetová stránka používá tzv. cookies. Jedná se o textové soubory, které náš server ukládá na Vašem počítači. Obsahují informace o prohlížeči, IP adrese, operačním systému a internetovém připojení. Tyto údaje nepředáváme třetím osobám, ani je bez souhlasu nespojujeme s osobními údaji. Cookies splňují především dva úkoly. Pomáhají usnadnit Vám orientaci v naší nabídce a umožňují správné zobrazení webové stránky. Nepoužívají se k vložení virů nebo spuštění programů.

Uživatelé stránek mají možnost zobrazit naši nabídku i bez cookies. Za tímto účelem je nutné v prohlížeči změnit příslušná nastavení. Informujte se prosím prostřednictvím nápovědy ve Vašem prohlížeči, jak lze cookies deaktivovat. Nicméně upozorňujeme na to, že toto nastavení může ovlivnit některé funkce této webové stránky a omezit uživatelský komfort.

Technicky nezbytné soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro prezentaci stránky:
Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

cookiefirst-consent / Cookie-Banner /1y
cookiefirst-id / Cookie-Banner /1y
sid / Session-ID / 7d
listview / Listenansicht / Session end
keepauth / Login / 5y
cir / Cookie Footer / 1y

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.

Google Analytics

Tato internetová stránka využívá funkci Google Analytics, tedy službu analýzy webů společnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá tzv. “cookies”, tedy textové soubory, jež jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Informace vytvořené souborem cookie o Vašem využívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. Na základě aktivace anonymizace IP adres na této stránce je však Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států EU nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském společenství předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa společností Google přenesena v USA a zde zkrácena.

V pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotila Vaše využívání našich webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitě internetové stránky a aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby spojené s využíváním těchto stránek a internetu. IP adresa sdělená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s dalšími údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě se může stát, že nebudete mít k dispozici plnou funkčnost této webové stránky.

Záznam údajů vytvářených souborem cookie a údajů vztahujících se k Vašemu využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tím, že si stáhnete nainstalujete doplněk prohlížeče, jenž je k dispozici pod následujícím odkazem: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na https://www.google.de/intl/de/policies/

Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

_ga / Google Analytics / 2y
_gat / Google Analytics / 1d
_gid / Google Analytics / 1d

Google Maps

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Maps. Google Maps ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Die Einbindung des Google-Maps Plug-In erfolgt auf unserer Webseite. Beim Laden erhebt Google unter Umständen Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in ein Drittland übermittelt. Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderem folgende Informationen (auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können:

 • Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse)
 • Standortbezogene Informationen
 • Eindeutige Applikationsnummern
 • Cookies und ähnliche Technologien

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

Wenn Sie mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners/

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem Google-Konto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies, soweit Google welche setzt, durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Einbindung von Google Maps verfolgen wir den Zweck, Ihnen entsprechende Adressen darstellen zu können sowie weitere Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen. Auch können wir Ihnen durch diese Einbindung von Google Maps Orte präsentieren, wobei Sie nicht auf einzelne Kartenausschnitte begrenzt sind und eigenständig Entfernungen u.Ä. recherchieren können.

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem großen Nutzen, den Google Maps bietet. Durch die Einbindung müssen wir die Anfahrten zu den jeweiligen Orten nicht anhand von unübersichtlichen Anfahrtsskizzen o.Ä. darstellen, sondern ermöglichen es jedem Nutzer seine Anfahrt eigenständig zu planen.

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Youtube

Wir haben Videos unseres Unternehmens bei YouTube eingebunden. Bei YouTube handelt es sich um das Angebot eines nicht mit uns verbundenen Dritten, nämlich der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zum Abspielen eines Videos ist die Verarbeitung der IP-Adresse durch Google zwingend erforderlich. Für den Fall, dass Sie einem Link auf YouTube folgen, weisen wir aber darauf hin, dass YouTube die Daten ihrer Nutzer entsprechend ihrer eigenen Datenverwendungsrichtlinien abspeichert und für eigene geschäftliche Zwecke nutzt.

Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt nur im sog. "erweiterten Datenschutzmodus". Diesen stellt YouTube selbst bereit und sichert damit zu, dass YouTube zunächst keine Cookies auf Ihrem Gerät speichert. Beim Aufruf der betreffenden Seiten werden allerdings die zuvor unter "Nutzung unseres Online-Angebotes" genannten Daten übertragen und so insbesondere mitgeteilt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Diese Information lässt sich jedoch nicht Ihnen zuordnen, sofern Sie sich nicht vor dem Seitenaufruf bei YouTube oder einem anderen Google-Dienst angemeldet haben bzw. dauerhaft angemeldet sind.

Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch Anklicken starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf Ihrem Gerät nur Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei denn, Sie sind aktuell bei einem Google-Dienst angemeldet.

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy;

Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Práva osob poskytujících osobní údaje

Pod v. u. adresou můžete požadovat informace o údajích evidovaných k Vaší osobě, jakož i za určitých okolností požadovat jejich opravu či výmaz. Dále Vám může být poskytnuto právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, jakož i právo na vydání Vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Pokud jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro určité účely, máte možnost svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem pro budoucnost.

Právo na odvolání

Jelikož Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zachování oprávněného zájmu, můžete toto zpracování Vašich osobních údajů odvolat na v.u. adrese, pokud jsou z Vašeho pohledu dány důvody, jež tomuto zpracování osobních údajů brání. Toto zpracování pak ukončíme, pokud ovšem neslouží převážně ochranným zájmům z naší strany. 

Právo na stížnost proti zacházení s Vašimi údaji

Kromě toho máte možnost obrátit se na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na dozorující Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozorující Úřad pro ochranu osobních údajů příslušný pro společnost Schwer Fittings GmbH je: Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Baden Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart (Zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím Bádensko Württembersko, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart)

Stav této informace: 07/2023

Abychom zajistili, že naše Prohlášení o ochraně osobních údajů vždy odpovídá aktuálním zákonným požadavkům, vyhrazujeme se si právo na provedení změn v kterýkoli okamžik. To platí i pro případ, že Prohlášení o ochraně osobních údajů je nutné modifikovat na základě nových nebo přepracovaných plnění, například nových servisních služeb. Nové Prohlášení o ochraně osobních údajů pak nabývá účinnosti Vaší další návštěvou na našich internetových stránkách.