Schwer Fittings s.r.o., Slovensko

Schwer Fittings, s.r.o.
Čsl. armády 3/10681
SK-03601 Martin
Tel.: +421 (0)43 400 75 77
info.sk@schwer.com

Kontaktné osoby

OBCHOD

Ing. Boris Burger

konateľ spoločnosti pre obchod
tel.: +421 43 400 75 75
mob.: +421 903 453 170
burger@schwer.com

Ing. Zuzana Ujčeková

obchodná referentka
tel.: +421 43 400 75 77
mob.: +421 910 996 604
ujcekova@schwer.com

Ing. Pavol Letko

obchodný zástupca
tel.: +421 43 400 75 76
mob.: +421 911 575 705
letko@schwer.com

VÝROBA

Marcela Ďanovská

konateľka spoločnosti pre výrobu
tel.: +421 43 400 75 20
mob.: +421 911 176 617
danovska@schwer.com

Ing. Ľubomír Belica

vedúci výroby
tel.: +421 43 400 75 55
mob.: +421 903 567 110
belica@schwer.com

Mgr. Monika Lovásová

asistentka
tel.: +421 43 400 75 10
mob.: +421 910 475 821
lovasova@schwer.com

Firma Schwer Fittings, s.r.o. Martin vznikla 1.2.1998 ako dcérska spoločnosť firmy Schwer Fittings, GmbH, ktorá má svoje sídlo v Denkingene v Nemecku.

Nosným programom firmy je výroba nerezových vysokotlakových skrutkovaní s rezným prstencom do tlaku 630 barov. Východzím materiálom pre tento sortiment je výhradne kovaná alebo ťahaná austenitická oceľ podľa DIN 1.4571 (STN 17 348). Žiadna iná firma sa nemôže pochváliť tak širokým sortimentom týchto skrutkovaní z nerezového materiálu.

Mimo túto oblasť sa firma zaoberá výrobou nízkotlakových trojdielnych skrutkovaní, fitingov, kolien a ďalších súčastí potrubia.

Činnosťou slovenskej pobočky Schwer Fittings, s.r.o. je obchodná a výrobná činnosť. V obchodnej oblasti firma zabezpečuje pre svojich zákazníkov dodávky priemyslových armatúr, guľových kohútov, ventilov, rôznych fitingov, manometrov, teplomerov a celého radu ďalších výrobkov výhradne z nerezového materiálu. Výrobky firma dodáva do chemického, potravinárskeho, papierenského a strojárskeho priemyslu, ako aj do jadrových a tepelných elektrárni.

Vo výrobnej oblasti firma dodáva hlavne pre svoju materskú firmu v SRN na základe ich potrieb a požiadaviek. Sú to hlavne lisovacie objímky, hadicové adaptéry, rôzne hrdlá a podobne.

Príjazdový plán

Vorherige Seite Nächste Seite