Montasje

Korrekt montering av armaturer er svært viktig for en lekkasjefri forbindelse. Derfor har vi definert de viktigste instruksjoner her. Har du spørsmål om bestemte produkter, applikasjoner eller bruksområder, ta kontakt med vårt salgsavdeling.

Siden rørforbindelser delvis er utsatt for ekstreme forhold slik som vibrasjon og ukontrollert trykktopper, bør bare originale Schwer komponenter benyttes i sammen. Ved blanding av produsenter kan pålitelighet påvirkes og medføre tap av garantien.

De angitte trykkdata gjelder kun ved riktig installasjon i henhold til sf-monteringsanvisning. Likeledes må man installerer rørene, slik at ingen ekstra belastning og spenning oppstår.

eShop@schwer.com

neste side