Polityka prywatności

25 maja 2018 r. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych będą miały zastosowanie do ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Jednym z głównych problemów jest przejrzystość przetwarzania danych. Poniższe wskazówki informują o przetwarzaniu danych osobowych przez Schwer Fittings GmbH oraz o prawach przyznanych na mocy ustawy o ochronie danych.

Who is responsible for data processing?

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Telefon: +49 (0)7424 / 9825-0
Fax: +49 (0)7424 / 9825-7950
Email: info@schwer.com

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herr Dirk Hellmich, erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@schwer.com

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Schwer Fittings GmbH przetwarza dane osobowe zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), Federalną Ustawą o Ochronie Danych (BDSG) i wszystkimi innymi odpowiednimi przepisami prawnymi, tylko w celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1b RODO). Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia umowy z Tobą lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, które odbywają się na Twoją prośbę.

- W kontekście równoważenia interesów (art. 6 ust. 1f RODO)

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje dane poprzez faktyczne wypełnienie umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów nas lub stron trzecich. Przykłady:

 • Reklama, o ile nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu danych
 • Zapewnienie roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych
 • Identyfikacja i eliminacja niewłaściwego użycia, zapobiegania i wyjaśniania przestępstw• Zapewnienie bezpieczeństwa IT i operacji IT firmy Schwer Fittings GmbH

- na podstawie Twojej zgody (Art. 6 ust. 1a RODO).

 O ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania biuletynu), legalność takiego przetwarzania zależy od Twojej zgody. Dana zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji zgody, które zostały nam wydane przed ważnością RODO, tj. przed 25.05.2018. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem danych przetwarzanych do czasu odwołania.

- Ze względu na wymogi prawne (Art. 6 (1) c RODO)

na przykład: przechowywanie dokumentów w celach handlowych i podatkowych.

Dane osobowe, które nam przekazujesz, np. jeśli złożysz wniosek o pracę, wyślesz prośbę o kontakt lub poprzez e-mail (na przykład twoje imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), będą przetwarzane tylko w celu skontaktowania się z Tobą i tylko dla celów, na które wyrażona został zgoda .Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, wykorzystamy podane przez Ciebie informacje wyłącznie w tym celu lub poinformujemy Cię o okolicznościach związanych z tą usługą lub rejestracją.

Aby otrzymać biuletyn, wymagany jest prawidłowy (poprawny) adres e-mail. Przechowuje również adres IP, którego używasz do zapisania się do newslettera i daty, w której zamawiasz biuletyn. Dane te służą jako dowód nadużycia, jeśli zarejestrowany jest zagraniczny adres e-mail do biuletynu. W celu zapewnienia, że adres e-mail na naszej liście mailingowej, nie jest nadużywany przez osoby trzecie działamy zgodnie z prawem w ramach tzw. procedury "podwójnego wyboru". W ramach tego procesu rejestrowane będzie zamówienie na biuletyn, wysłanie e-maila potwierdzającego i potwierdzenie rejestracji.

W każdej chwili możesz anulować swoją zgodę na przechowywanie danych, swój adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu. Aby anulować, zapewniamy link w każdym biuletynie i na stronie internetowej. Istnieje również możliwość przekazania prośby o unieważnienie za pośrednictwem opcji kontaktowych określonych w tym dokumencie.

Kategorie odbiorców danych osobowych.

W ramach Schwer Fittings GmbH wszystkie stanowiska pracy mają dostęp do danych osobowych potrzebnych im do wykonywania swoich obowiązków. 

Przekazujemy dane osobowe do firmy spedycyjnej, zamówionej z dostawą, o ile jest to konieczne do dostarczenia towarów. 

Aby przetworzyć płatności, przekazujemy dane dotyczące płatności do banku odpowiedzialnego za płatność. 

Zapewniamy, że nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub udzielili nam Państwo uprzedniej zgody.

Czas przechowywania danych. 

Zasadniczo usuwamy dane osobowe, gdy tylko nie są one już potrzebne do celów wymienionych powyżej, o ile nie ma wymogów prawnych i innych przepisów (prawo handlowe, przepisy podatkowe, inne przepisy) które zobowiązujących nas do dalszego ich przechowywania. Okres przechowywania wynosi do 10 lat. Ponadto przechowujemy dane osobowe tylko w indywidualnych przypadkach, o ile ma to związek z roszczeniami wobec naszej firmy (okres ograniczenia prawnego do 30 lat).

Przekazywanie danych za granicą.

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane w ramach naszej międzynarodowej grupy firm.

Internet

Cała zawartość strony internetowej, w tym obrazy, teksty i dane, jest własnością firmy Schwer Fittings GmbH. Kopiowanie i przedrukowywanie, nawet częściowo, tylko za zgodą firmy Schwer Fittings GmbH.

LogIn

Po zalogowaniu użytkownik potwierdza, że tylko on jest upoważniony do korzystania z danych logowania Schwer Fittings. Zwracamy uwagę, że nieautoryzowane użycie tego loginu może mieć konsekwencje karne. Przekazywanie danych logowania osobom trzecim jest wyraźnie zabronione. Obejmuje to również przekazywanie loginu współpracownikom. Zezwolenie na używanie loginu jest powiązane z istniejącym stosunkiem pracy. Jeśli zatrudnienie zostanie zakończone, prosimy o podanie odpowiednich informacji, abyśmy mogli zablokować logowanie. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania logowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Bei der Nutzung unserer Webseite oder des eShops, auch wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben, verarbeiten und speichern wir die folgenden Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

 • IP-Adresse
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • übertragene Datenmenge
 • Betriebssystem
 • Sprache und Version des Browsers

Informatorische Nutzung der Webseite

Bei informatorischer Nutzung verwenden wir diese Daten ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen, unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und noch attraktiver gestalten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist eine Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mit den Verarbeitungen verfolgen wir die berechtigten Interessen, Ihnen die aufgerufenen Inhalte bereitzustellen, und die Sicherheit der eingesetzten IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Nutzung des eShops

Für die Führung eines Kundenkontos und zur Abwicklung von Bestellungen sind weitere personenbezogene Daten erforderlich. Die erforderlichen Daten sind im Login-Antrag mit einem „*“ gekennzeichnet. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie den Vertrag nicht mit uns abschließen. Wenn Sie unseren eShop nutzen, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Nutzung des Kontakt-, Katalog- und Schulungsformulars, Online-Beratung/Terminkalender, Anfragen oder Bewerbungen

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten, wenn Sie eines der bereitgestellten Formulare nutzen. Zu diesen Kontaktdaten gehören unter anderem ihr Name, E-Mail-Adresse und Anliegen. Bei der Nutzung der Formulare verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Sofern Ihre Anfrage weder das Ziel verfolgt, einen Vertrag zu erfüllen, noch vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen, so ist die Rechtsgrundlage eine Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Mit der Verarbeitung verfolgen wir das berechtigte Interesse, eine einfache Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen.

Kontaktaufnahme per E-Mail

Eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse ist möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Ciasteczka / cookies

Ta strona używa tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe z naszego serwera  przechowywane na Waszym komputerze. Zawierają one informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym i połączeniu z Internetem. Nie ujawniamy tych informacji stronom trzecim ani nie łączymy ich z danymi osobowymi bez Twojej zgody. Pliki cookie spełniają dwa główne zadania. Pomagają nam w poruszaniu się po naszej ofercie i umożliwiają prawidłową prezentację strony. Nie są używane do wprowadzania wirusów ani uruchamiania programów. Użytkownicy mają możliwość dostępu do naszej oferty bez plików cookie. W tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Proszę zapoznać się w funkcji pomocy przeglądarki, w jaki sposób wyłącza się pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że może to zakłócać działanie niektórych funkcji tej witryny i ograniczać korzystanie z niej.

Technicznie niezbędne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do prezentacji strony:
Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

cookiefirst-consent / Cookie-Banner /1y
cookiefirst-id / Cookie-Banner /1y
sid / Session-ID / 7d
listview / Listenansicht / Session end
keepauth / Login / 5y
cir / Cookie Footer / 1y

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak z powodu aktywacji anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi informacjami Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny.

Możesz również uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) wysyłanych do Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. 

Więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://www.google.com/intl/pl/policies/

Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

_ga / Google Analytics / 2y
_gat / Google Analytics / 1d
_gid / Google Analytics / 1d

Google Maps

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Maps. Google Maps ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Die Einbindung des Google-Maps Plug-In erfolgt auf unserer Webseite. Beim Laden erhebt Google unter Umständen Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in ein Drittland übermittelt. Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderem folgende Informationen (auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können:

 • Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse)
 • Standortbezogene Informationen
 • Eindeutige Applikationsnummern
 • Cookies und ähnliche Technologien

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

Wenn Sie mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners/

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem Google-Konto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies, soweit Google welche setzt, durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Einbindung von Google Maps verfolgen wir den Zweck, Ihnen entsprechende Adressen darstellen zu können sowie weitere Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen. Auch können wir Ihnen durch diese Einbindung von Google Maps Orte präsentieren, wobei Sie nicht auf einzelne Kartenausschnitte begrenzt sind und eigenständig Entfernungen u.Ä. recherchieren können.

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem großen Nutzen, den Google Maps bietet. Durch die Einbindung müssen wir die Anfahrten zu den jeweiligen Orten nicht anhand von unübersichtlichen Anfahrtsskizzen o.Ä. darstellen, sondern ermöglichen es jedem Nutzer seine Anfahrt eigenständig zu planen.

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Youtube

Wir haben Videos unseres Unternehmens bei YouTube eingebunden. Bei YouTube handelt es sich um das Angebot eines nicht mit uns verbundenen Dritten, nämlich der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zum Abspielen eines Videos ist die Verarbeitung der IP-Adresse durch Google zwingend erforderlich. Für den Fall, dass Sie einem Link auf YouTube folgen, weisen wir aber darauf hin, dass YouTube die Daten ihrer Nutzer entsprechend ihrer eigenen Datenverwendungsrichtlinien abspeichert und für eigene geschäftliche Zwecke nutzt.

Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt nur im sog. "erweiterten Datenschutzmodus". Diesen stellt YouTube selbst bereit und sichert damit zu, dass YouTube zunächst keine Cookies auf Ihrem Gerät speichert. Beim Aufruf der betreffenden Seiten werden allerdings die zuvor unter "Nutzung unseres Online-Angebotes" genannten Daten übertragen und so insbesondere mitgeteilt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Diese Information lässt sich jedoch nicht Ihnen zuordnen, sofern Sie sich nicht vor dem Seitenaufruf bei YouTube oder einem anderen Google-Dienst angemeldet haben bzw. dauerhaft angemeldet sind.

Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch Anklicken starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf Ihrem Gerät nur Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei denn, Sie sind aktuell bei einem Google-Dienst angemeldet.

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy;

Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Prawa osób zainteresowanych

Możesz pod w.w. adresem otrzymać informacje o danych osobowych dotyczących Ciebie oraz pod pewnymi warunkami poprosić o korektę lub usunięcie danych. Użytkownik może również być uprawniony do ograniczenia przetwarzania danych i mieć prawo do ujawnienia danych, wcześniej udostępnionych, w ustrukturyzowanym i powszechnym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego . Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, możesz w dowolnej chwili odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem.

Prawo do odwołania się 

Jeśli przetwarzamy twoje dane w celu ochrony uzasadnionych interesów. możesz cofnąć zgodę na przetwarzania tych danych pod wyżej wymienionym adresem, jeśli z Twojego konkretnego punktu widzenia istnieją podstawy do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych. W takim przypadku zakończymy to przetwarzanie, chyba że będzie ono służyć uzasadnionym interesom z naszej strony.

Prawo do złożenia skargi na postępowanie z Waszymi danymi

Macie możliwość skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych lub organem nadzorującym ochronę danych. Organem nadzorującym ochronę danych odpowiedzialnym za firmę Schwer Fittings Gmbh. jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Data zatwierdzenia informacji: 07/2023

Aby zapewnić, że nasza polityka prywatności jest zawsze zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, w której polityka prywatności musi zostać dostosowana z powodu nowych lub zmienionych usług, na przykład nowych usług serwisowych. Nowa polityka prywatności zacznie obowiązywać podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.